Obrázek bez názvu

Nutriční fyziatrie

Naše tělo je dokonale fungující systém sestavený z téměř zázračných stavebních jednotek, buněk.

Aby správně fungovaly jeho tkáně, jednotlivé orgány a nakonec i tělo jako celek, musí být zdravé především právě jeho buňky. Proto jsem přesvědčená, že každý zdravotní problém včetně poruch pohybového aparátu je třeba řešit celostně.

Ve své praxi tudíž jako důležitý základ efektivity fyzioterapeutických metod a cvičení vnímám správnou výživu. Velkou pozornost zároveň věnuji správnému dýchání, pitnému režimu a v neposlední řadě psychohygieně. Sladěním (harmonizací) těchto pěti nenahraditelných pilířů společně dosáhneme potřebného výsledku. To mi věřte!

Vždyť být zdravý je normální!
Martina Juříková