Kabatova technika proptioceptivní nervosvalové facilitace (PNF)

Kabatova technika proptioceptivní nervosvalové facilitace (PNF)

Manuální terapeutický přístup pojmenovaný podle amerického neurofyziologa Hermana Kabata využívá fyzioterapeutických technik pohybového zvratu, výdrž – relaxace a akce – reakce. Cvičení s končetinami v diagonálách aktivuje svalové smyčky do správných pohybových vzorů, zvyšuje rozsah pohybu a posiluje svalovou sílu. Metoda je účinná u funkčních onemocnění pohybového systému, u pooperačních a poúrazových stavů kloubů a páteře či u skoliózy. Pomáhá také s neurologickými onemocněními.