Metoda DNS dle profesora Koláře

Metoda DNS dle profesora Koláře

Zakladatelem dynamické neuromuskulární stabilizace (zkratka DNS) je známý český fyzioterapeut Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. Jeho diagnostický a terapeutický koncept zjednodušeně řečeno stimuluje naše pohybové stereotypy, které jsme se naučili v průběhu života každodenními aktivitami. Špatné stereotypy se DNS snaží pomocí speciálních cviků změnit přímo v naší centrální nervové soustavě a zlepšit tak naše pohybové chování. Metoda se využívá nejčastěji u vadného držení těla, plochonoží, idiopatické skolióze, bolestech zad či krční páteře.