Nutriční fyziatrie

Nutriční fyziatrie

Je nový obor, kombinující specializovanou nutriční terapii a její přímý vliv na pohybové aktivity, regeneraci a rekonvalescenci pohybového aparátu a měkkých tkání.

Když propojíte výživu a fyzioterapii tak, aby vznikl po terapeutické stránce komplexní systém, dostáváte nejlepší možnou péči.