O mě

O mě

Ve své soukromé praxi, do které jsem se po hlavě pustila v roce 2007, čerpám především z kontinuálního odborného vzdělávání a předchozích pracovních zkušeností. Velmi si například cením praxe ze specifické lázeňské fyzioterapie nebo intenzivní pracovní stáže v Římě. Nemohu však opomenout ani vlastní zkušenosti aktivní sportovkyně a hrdé matky dvou mladých talentovaných sportovců.

Jsem registrovaná fyzioterapeutka, poradkyně zdravého životního stylu a fitness trenérka. Ve fyzioterapii se zaměřuji na prevenci a léčbu funkčních poruch pohybového aparátu. Dále se věnuji poradenství v oblasti prevence civilizačních chorob. Jsem také lektorka a trenérka kondičního skupinového i individuálního cvičení a instruktorka zumby.

Po celou dobu mého působení se snažím klienty učit vnímat jejich tělo a pečovat o něj tak, aby zůstalo zdravé po celý život.

Protože být a zůstat zdravý by mělo být normální!

Fotografie
O mě
O mě
O mě
IMG_0496 D.jpg