Společnost pro výzkum a vzdělávání

Na konferencích pro zdravotnický personál Společnosti pro výzkum a vzdělávání pravidelně přednáším o využití kineziotapingu v prevenci a léčbě funkčních poruch pohybového aparátu.